Samen boeken bespreken.

Aan de hand van één van onderstaande vier boeken neemt ds. Jils Amesz ons mee op een zoektocht, 

variërend van vragen over zinvol leven tot diepe geloofsgesprekken, voor elk wat wils. Van harte welkom!


Waar: Contact: 
Email: Telefoon  : 

Ontmoetingskerk Zevenkamp
Jils Amesz

jga919@xs4all.nl
06 - 391 39 391
Gesprekskring rond het boek : Eindelijk volwassen, de wijsheid van de tweede levenshelft

Deze herfst en winter komen we maandelijks bij elkaar om ons te laven aan het gedachtegoed van theoloog en ethicus Frits de Lange.
Op 5 avonden of middagen gaan we op weg met De Lange, die ons uitdaagt om onszelf te relativeren en te onthechten van patronen en waarden die eerder in ons leven van belang voelden maar nu wellicht aan herziening toe zijn.
Op de achterflap van het boek schrijft de Lange: “Ik wil met dit boek een voorstel doen voor een ander script voor de tweede levenshelft, dat je helpt om er zin in te krijgen.”
In dit andere script schetst de Lange het beeld van de wijze oudere. De oudere die zichzelf beter heeft leren kennen en daardoor met mildheid naar zichzelf en de ander kan kijken. Een dergelijke wijsheid en mildheid helpt om met meer compassie naar de wereld te kijken, je in te spannen voor toekomstige generaties en minder bang te zijn om te sterven.

Wanneer: donderdagavond 14 december 2023 bespreekt en overdenkt de leeskring het tweede hoofdstuk van dit boek om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.


Onbeschikbaarheid


In zijn boeiende boek “Onbeschikbaarheid” beschrijft Hartmut Rosa de drijvende culturele kracht van ons wereldbeeld - dat wat wij ‘modern’ noemen - is het verlangen om de wereld beschikbaar te maken voor alles. Maar een volledig gekende, geplande en beheerste wereld is - merkt hij op - een dode wereld: een wereld waarmee we niet in dialoog kunnen treden en waarvan we juist vervreemd raken. Echte ervaringen ontstaan juist in de ontmoeting met het onbeschikbare, het onkenbare en het onbeheersbare. Is de onbeschikbaarheid niet bepalend voor het menselijk leven en de fundamentele menselijke ervaring? Als we beter willen begrijpen hoe wij als moderne mensen in de wereld staan, moeten we onderzoeken hoe wij ons individueel, cultureel en gelovig verhouden tot het onbeschikbare. In zijn essay doet schrijver hiertoe een eerste aanzet, in zijn zoektocht naar de voorwaarden voor een zinvol leven in moderne tijden. Vraag voor ons: wat kunnen wij daarvan leren?


Wanneer: Zie Digitale OntmoetingBoven is onder ons


Samen met gelovige denkers wil ik het boek “Boven is onder ons: Denken over God na God.” van de theoloog Rick Benjamins lezen. In zijn boek ontwikkelt de schrijver een theologie ‘na Kuitert’ “Al het spreken over boven, komt van beneden”). Hoe te denken over God nadat een God van daarboven is verdwenen? Hij grijpt terug op Hegel en Heidegger, met wie je over God kunt denken als Geest en Zijn, en presenteert drie hedendaagse richtingen waarin over God na God wordt gedacht: een duidende, deconstruerende en constructieve theologie.

Wanneer: start in januari 2024, zie kerkbladen