Beleidsplan

Wij veranderen en de wereld om ons heen verandert dan is het goed om gezamenlijk na te
denken bij wat wij als gemeente in de komende jaren willen.
Hoe staan we in de wereld? Wat is onze opdracht en hoe of wat willen we bereiken?


Dit beleidsplan is een weerslag van diverse bijeenkomsten van verschillende gremia.
Zowel bijeenkomsten van de kleine als grote kerkenraad als overlegsituaties breder dan
onze wijkgemeente zijn voedingsbron voor de visies en doelen geweest.
Het gaat hierbij om onze hoofddoelstellingen. Dit betekent niet dat hetgeen wat in dit
beleidsplan niet beschreven wordt niet gedaan zal worden of niet van belang is. Dit zullen
met name de reguliere taken en activiteiten betreffen.


Het is van groot belang dat we als gemeente keuzes maken.
Als we onze lat te hoog leggen zal er uiteindelijk van alles een beetje (en dus eigenlijk niets)
tot stand komen.


Het is nog altijd zo:


NIET KIEZEN IS VERLIEZEN


Klik hier voor het beleidsplan van de Ontmoetingskerk Zevenkamp.