Stichting Child Care Ukraine


 

Stichting Child Care Ukraine is op 27 juli 2022 opgericht in Rotterdam. De stichting is voortgekomen uit een initiatief van een aantal vrijwilligers die afgelopen jaren ervaring hebben opgedaan met diverse vrijwilligers projecten in Oost-Europa.
De Stichting zet zich in voor diverse kwetsbare groepen binnen de samenleving van Oekraïne met focus op het verbeteren van kinderwelzijn. Wij helpen de kwetsbare groepen bij het verbeteren van hun levenscondities en het vergroten van een toekomstperspectief.

Om te kunnen waarborgen dat iedere betrokkene bij de stichting hetzelfde doel voor ogen heeft, heeft de stichting een doelstelling opgesteld welke verheldert wat dit doel betreft.


Voortvloeiend uit de doelstelling zijn verschillende doelen voortgekomen. Ook deze worden weergegeven in deze paragraaf ter verheldering. De doelstelling van Stichting Child Care Ukraine (verder te noemen SCCU) luidt als volgt:
“Het bevorderen van kinderwelzijn door een bijdrage te leveren voor de verbetering van de leefomgeving van de kinderen in Oekraïne. De projecten moeten een sociaal, cultureel en maatschappelijke bijdrage leveren voor bij voorkeur een zo groot mogelijke groep kinderen. Dit doen we concreet in de vorm van bouwprojecten en zomerkampen.”


Het beleidsplan van SCCU is beschikbaar op de website van de stichting. Ook zijn alle lopende, nieuwe en afgeronde projecten te vinden op de website: www.childcareukraine.com

Naast de website stuurt de stichting frequent nieuwsbrieven uit om alle geïnteresseerden ook proactief te informeren over alle ontwikkelingen. De nieuwsbrieven worden ook op de website van SCCU geplaatst zodat deze altijd beschikbaar zijn.