PCOB - Protestants Christelijke Ouderenbond, Rotterdam-Alexander

De PCOB is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen, o.a. de afdeling Rotterdam-Alexander.

De stedelijke belangenbehartiging  van ouderenorganisaties KBO, PCOB, NOOM, ANBO en FNV senioren is geclusterd binnen de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO) Rotterdam.
Zie op de website www.osorotterdam.nl voor de OSO visie en haar wensen in het uitvoeringsprogramma 2022-2026.
`Omzien naar elkaar` is naast belangenbehartiging een belangrijk onderwerp. Daarvoor organiseert de PCOB-Alexander maandelijks een (culturele) ontmoetingsmiddag. 


Voor deze ontmoetingsmiddagen staat altijd iets bijzonders op het programma: bij voorbeeld een spel, een lezing over allerlei actuele en historische onderwerpen, een diapresentatie of een film over landen, streken en ook de eigen omgeving. Maar ook meer inhoudelijke onderwerpen als `Van Stof en Adem` over voltooid leven gaan we niet uit de weg.


Ook niet-leden zijn, tegen betaling van een kleine vergoeding, op deze middagen van harte welkom.


Vanaf 2024 gaat de PCOB een verdere samenwerking aan met de organisatoren van Wijkactiviteit De Regenboog. 

Wijkactiviteit De Regenboog organiseerde al een maandelijkse wijkactiviteit in Ontmoetingskerk Zevenkamp, op de 4e woensdag van de maand van 12:00 tot 16:00 uur, met een lunch. 


Samen met Wijkactiviteit De Regenboog zal de PCOB op de 2e woensdag van de maand een ontmoetingsmiddag  organiseren in de Ontmoetingskerk Zevenkamp, Ben Websterstraat 1 te Rotterdam. Deze bijeenkomsten worden gehouden van 14:00 tot 16:00, dus zonder lunch.  


Door deze samenwerking is het nu mogelijk - met uitzondering van de maand waarin Pasen valt, Juli (High Tea) en de maand december (Kerst) - 2x per maand bij elkaar te komen. Op de 2e woensdag van de maand start de middag om 14:00 uur (inloop vanaf 13:30) en op de 4e woensdag van de maand start de middag om 12:30 met een lunch (inloop vanaf 12:00). Beide dagen eindigen om 16:00 uur.


Zowel de wijkbijeenkomst op de 2e als die op de 4e woensdag van de maand is toegankelijk voor iedereen, zowel wijkbewoners als PCOB-leden en meegebrachte gasten. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de onkosten is van harte welkom.


De maandelijkse activiteiten en overige informatie kunt u terugvinden op de website van de PCOB
of bel 0647097635 (Jouke Bosma)Komende activiteiten:


Deze zijn te vinden op de pagina van Wijkactiviteit De Regenboog/PCOB


Afgelopen activiteiten:

Zie voor een beschrijving van de verdere afgelopen activiteiten de volgende pagina: 

Wijkactiviteit de Regenboog/PCOB


Woensdag 10 januari 2024 van 14:00-16:00 - Lezing "Onderwijs door de eeuwen heen" door Frans van Vliet

Woensdag 20 december 2023 - Jaarlijkse Kerstviering
Wat was het weer gezellig, afgelopen woensdag 20 december bij de traditionele kerstviering. Ruim van tevoren waren vrijwilligers al druk in de weer om alles klaar te maken voor de middag. Om 12.00 uur kwamen de deelnemers langzaam binnengewandeld, waarna om 12.30 uur de lunch van start ging.
Met een carpaccio amuse, een keuze uit 2 soepen, broodjes, beleg en een plak kerstbrood was de kerstlunch compleet.
Het gezellig met elkaar kunnen eten leidde ertoe dat de kerstviering, o.l.v. ds Jils Amesz, iets later begon dan gepland, waar ook de kijkers via kerkdienstgemist.nl zich bijvoegden om deel te nemen aan de kerstviering. Na de viering werd er een borrel ingeschonken en begon Gonny Boot met het vertellen van een kerstverhaal.
Na een 2e borrelronde gingen de bezoekers met een presentje op zak weerhuiswaarts.
Met dank aan alle vrijwilligers die deze fantastische middag mede mogelijkhebben gemaakt, kijken we terug op een geslaagde kerstmiddag.

Dinsdag 21 november 2023 - Reisverslag door Jan van der Ent

Jan van der Ent kwam ons vertellen over een van zijn laatste reizen . We konden horen en zien wat hij allemaal heeft beleefd. 

Dinsdag 17 oktober 2023 - Presentatie: “Van veenmoeras tot polderstad”
Wim Heistek, sommigen van u zullen de naam wel kennen, vertelde ons over de geschiedenis van het gebied waarin wij allemaal al voor langere of kortere tijd mogen wonen. Dit mooie gebied verrees hier niet zomaar! Daar is heel wat aan vooraf gegaan. Wim is bij uitstek bekend met deze omgeving en zijn historie en heeft daar recent een boeiende presentatie over gemaakt.


Prinsjesdag dinsdag 19 september 2023 in de Ontmoetingskerk Zevenkamp, Ben Websterstraat 1, Rotterdam.
Om op Prinsjesdag bij elkaar te komen lopen we het risico dat een groot aantal leden thuis blijven om naar Prinsjesdag op de TV te kijken. Daarom hebben we bedacht dat gezamenlijk te doen in de Ontmoetingskerk via een groot scherm. De activiteitencommissie van de kerk is bereid een lunch te verzorgen.