Onze disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de Ontmoetingskerk Zevenkamp (Protestantse Wijkgemeente Zevenkamp). Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Ontmoetingskerk Zevenkamp. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.


De op deze website getoonde informatie wordt door de Ontmoetingskerk Zevenkamp met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Ontmoetingskerk Zevenkamp behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel de Ontmoetingskerk Zevenkamp alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Ontmoetingskerk Zevenkamp niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de Ontmoetingskerk Zevenkamp, welke geen eigendom zijn van de Ontmoetingskerk Zevenkamp, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de Ontmoetingskerk Zevenkamp. Hoewel de Ontmoetingskerk Zevenkamp uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de Ontmoetingskerk Zevenkamp worden onderhouden wordt afgewezen.

Ons privacybeleid
Uw persoonlijke gegevens kunt u bij ons achterlaten. We kunnen ons dus voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vertellen we u er alles over. Heeft u na het lezen van ons privacy beleid nog vragen, laat het ons dan weten via info@ontmoetingskerkzevenkamp.nl


Wie zijn wij?
Wij zijn de Ontmoetingskerk Zevenkamp te Rotterdam. Wij zijn gevestigd te Ben Websterstraat 1, 3069 XR, Rotterdam. Telefonisch zijn we te bereiken op 06-41469365 en per e-mail via info@ontmoetingskerkzevenkamp.nl. Dit privacybeleid betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.Ontmoetingskerkzevenkamp.nl.


We respecteren uw privacy, waardoor we alleen persoonsgegevens verzamelen die voor het desbetreffende doel noodzakelijk zijn.

Beveiliging en bewaring
Wij zorgen voor de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. Zo zorgen we ervoor dat uw gegevens veilig zijn.


Wij verkopen uw gegevens nooit

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. Wij geven deze partijen uitsluitend toegang tot persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is. Wij verplichten deze derden net zo zorgvuldig met uw gegevens om te gaan als wij dat doen. Uw gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze derde partijen ze hebben gekregen.


Links naar websites van derden
Onze website bevat een aantal links naar websites van derden. Wanneer u onze website verlaat middels deze koppelingen, dan is ons privacybeleid niet van toepassing op websites van derden. Ontmoetingskerk Zevenkamp kan geen verantwoording dragen voor het gebruik van uw gegevens door deze derden. Bekijk dus het privacybeleid van deze betreffende websites om te zien hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan.


Wat doen we verder met uw gegevens
De persoonsgegevens die wij verzamelen worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt. Hieronder leest u wat voor doelen dat zijn.


Contactformulier
Voor het gebruik van het contactformulier vragen wij u om de volgende gegevens te verstrekken: naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over het ingevulde contactformulier.


Cookies en vergelijkbare technologieën
Als u onze website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Zo kunnen we uw bezoek aan onze website nog beter en persoonlijker maken. 


Vragen of opmerkingen
Wilt u uw persoonsgegevens inkijken? Heeft u suggesties, klachten of vragen? Of wilt u uw gegevens wijzigen of verwijderen? Geen probleem. Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar info@ontmoetingskerkzevenkamp.nl.


Aanpassen privacy beleid
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 16 september 2023. De Ontmoetingskerk Zevenkamp behoudt zich het recht om dit privacybeleid aan te passen. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de website www.Ontmoetingskerkzevenkamp.nl en de persoonsgegevens die wij hier verzamelen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. U kunt de actuele versie van dit privacybeleid raadplegen door onderaan elke pagina te klikken op de link naar het privacybeleid van Ontmoetingskerk Zevenkamp.