Geschiedenis van Ontmoetingskerk Zevenkamp

De jongste telg in de familie van thans zes wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand is de wijkgemeente Zevenkamp.
Zevenkamp is een nieuwbouwwijk waar de eerste bewoners in maart 1980 kwamen wonen. Zowel de Hervormde Kerk Hillegersberg als de Gereformeerde Kerk Ommoord-Zevenkamp wilden in de nieuwbouwwijk gaan samenwerken en zo ontstond een “Samen op Weg” wijkgemeente i.o.Op 21 februari 1980 werd in de nieuwbouwwijk een woning gehuurd aan de Lutter 18 en samen met de Rooms-katholieken als Pastoraal Centrum ingericht. Er waren drie pastorale werkers voor het opbouwwerk aangesteld te weten: Mevr. J. Groeneveld-Bijl, Ds. W. den Ouden en pastor C. Nolet. Op 7 september 1980 werd de eerste gezamenlijke Gereformeerde en Nederlands Hervormde kerkdienst in Zevenkamp gehouden in een houten noodgebouw van de Christelijke School aan de Aar 75. De ene week valt de dienst onder de verantwoordelijkheid van de hervormden en de andere onder die van de gereformeerden. De gemeenteleden van beide kerken wonen gezamenlijk de dienst bij.  


Omdat het aantal leerlingen steeds groter werd ging de school verhuizen naar de Piccolo waar de wijkgemeente i.o. ook haar kerkdiensten hield. Het aantal kerkgangers werd op een gegeven moment te groot voor een leslokaal en er ontstond de mogelijkheid gebruik te maken van de kantine van de DGSW (sociale werkplaats) aan de Roer 20.


Intussen waren er tussen de kerken besprekingen over een nieuw te bouwen kerkruimte. Onderzocht werd een eigen kerkgebouw, een multifunctioneel gebouw met een cultureel centrum, dan wel een bejaardentehuis of een christelijke school. Uiteindelijk werd gekozen voor het samengaan met een Christelijke school. Het voordeel zou zijn dat van elkaars ruimten gebruik zou kunnen worden gemaakt.


Het nieuw te bouwen multifunctioneel gebouw van Kerk, school en gymlokaal werd ontworpen door de architect Pal Stipkovits en de eerste paal werd geslagen op 29 maart 1983.


Eerst werd de kerk afgebouwd en daarna de rest van de school, de huidige Ds. J.J. Buskesschool. Op 3 november 1983 vond de overdracht plaats van het kerkgebouw. 


Op 6 november 1983 werd de inwijdingsdienst van de kerk gehouden. De kanselbijbel werd overhandigd. Vanaf dat moment was de “Samen op weg” wijkgemeente Zevenkamp een feit


Op 24 februari 1984 werd het multifunctioneel gebouw geopend.
Op 28 februari 2007 werd het fusieproces tussen Hervormden en Gereformeerden in het noorden van Rotterdam afgerond en werden we, als onderdeel van Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand, officieel de Protestantse Wijkgemeente Zevenkamp.Wilt u meer weten over de geschiedenis van de wijk Zevenkamp en de Ontmoetingskerk?

Een uitgebreidere versie van de geschiedenis van de wijkgemeente Zevenkamp, de nieuwbouw, de hoogtepunten en de voorgangers is in ontwikkeling en vindt u hier.

Meer weten over de eerste pastorale medewerkers/predikanten? Klik dan hier.


De film die werd gepresenteerd in de Jubileumdienst van 29 oktober 2023, ter ere van het 40-jarig bestaan van de Ontmoetingskerk Zevenkamp vind je hier: