Help mij leven - Brazilië


Help Mij Leven is een Nederlandse stichting die zich inzet om Braziliaanse kinderen in nood te helpen. Met ‘nood’ bedoelen we vooral ‘gebrek’: gebrek aan veiligheid (in de wijk of thuis), aan onderwijs, aan goede gezondheid, aan onderdak en aan toekomstperspectief.


In 1988 hebben we "Help Mij Leven" opgericht om het welzijnswerk van Robert Smits en de door hem opgerichte organisatie REMER in Brazilië te ondersteunen. Onze belangrijkste taken in Nederland zijn fondsen- en vrijwilligerswerving, voorlichting en pr.


Kinderen in de favela’s van Rio de Janeiro
De kinderen die wij helpen, groeien op in een gevaarlijke omgeving. Ze wonen in de beruchte sloppenwijken (favela’s) van Rio de Janeiro, die het domein vormen van drugskartels en gewapende milities. Drugshandel en afpersing brengen veel geweld met zich mee. Regelmatig komt het tot bloedige confrontaties tussen de politie en drugskartels, rivaliserende drugskartels onderling en tussen drugskartels en milities.Hierbij vallen veel doden. Maar ondanks al het geweld is de verleiding voor kinderen en jongeren groot om zich aan te sluiten bij een drugskartel of een militie. Dat levert namelijk geld op en aanzien.

Help Mij Leven probeert deze kinderen alternatieven te bieden voor een leven van criminaliteit en geweld. Dit doen we door het welzijnswerk van onze Braziliaanse partnerorganisaties REMER en Sparta in Rio de Janeiro te ondersteunen met financiële middelen en pr.


Straatkinderen in Rio de Janeiro
Het aantal mensen dat in Rio de Janeiro op straat leeft is in de afgelopen jaren toegenomen. En de coronapandemie leidde ertoe dat nóg meer mensen dakloos werden. Mensen verloren hun baan, konden de huur niet meer betalen, werden hun huis uitgezet. In Rio de Janeiro leven inmiddels duizenden mensen op straat. Ook gezinnen. Ook kinderen.

Honderden gezinnen die op straat leefden (of daar dreigden terecht te komen) leven inmiddels – onder erbarmelijke omstandigheden – in een paar leegstaande fabriekspanden in het centrum van Rio, vlak bij de haven van de stad. De verschillende verdiepingen van deze fabriekspanden staan vol met zelfgebouwde krotjes, vaak zonder electriciteit en water. Help Mij Leven steunt REMER om deze gezinnen – kinderen en hun ouders – te helpen. REMER voorziet deze gezinnen van voeding en hygiëneproducten en streeft ernaar hen toegang te geven tot gezondheidszorg, onderwijs en – in de toekomst – een woning.


Kinderen in gevaarlijke thuissituatie
We helpen niet alleen kinderen in de sloppenwijken en op de straten van Rio de Janeiro. Voor sommige kinderen is het leven niet (alleen) op straat gevaarlijk, maar ook thuis. Armoede, alcoholisme en drugsverslaving zorgen achter de voordeur voor schrijnende situaties. Kinderen worden verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt.

Deze kinderen willen we eveneens helpen. Daarom ondersteunt Help Mij Leven ook het werk van REMER in Pequeri, een klein dorp op het platteland van de staat Minas Gerais. Daar heeft REMER in 1992 een opvangplek ontwikkeld voor tientallen kinderen en jongeren uit probleemgezinnen: Sítio Shalom.

Meer informatie is te vinden op de website van Help mij leven: https://helpmijleven.org/