Onze mensen:

Predikant

Jils Amesz

jga919@xs4all.nl
06 - 39 13 93 91

Voorzitter wijkkerkenraad - diaken


Marion Buitendijk


obtndijk@tiscali.nl

06 - 18 27 53 14Scriba wijkkerkenraad


Vacant  (Jouke Bosma, waarnemend scriba)


info@ontmoetingskerkzevenkamp.nl

06 - 47 09 76 35 


ouderling


Ab van der Torre


a.van.der.torre@planet.nl
06 - 20 72 30 79


voorzitter wijkdiaconie - ledenadministratie - contactpersoon pastoraal werk

Gonny Boot


diakonie.pkn.7kamp@gmail.com of
ledenadministratie@ontmoetingskerkzevenkamp.nl
06 - 22 43 27 07secretaris wijkdiaconie - contactpersoon pastoraal werk


Marijke van der Wenden


d.wenden@chello.nl
06 - 46 20 78 88


penningmeester wijkdiaconie - vervoer kerkdienst


Aad Gille            


aad.gille@upcmail.nl
06 - 36 09 04 17
Voorzitter wijkraad van kerkrentmeesters - ouderling

Jouke Bosma

jouke.bosma@chello.nl
06 - 47 09 76 35


secretaris kerkrentmeester

Hans Stapelkamp

j.stapelkamp@upcmail.nl
010 - 421 17 87

penningmeester wijkkerk - kerkrentmeester


Nico Kruithof

nkruithof15@ziggo.nl
06 - 29 55 01 48

beheerder wijkkerk – kerkrentmeester - zaalverhuur

Jan Berghout

jberghout@chello.nl
06 - 11 41 27 22


kerkrentmeester – technische zaken


Gerard Agtersloot             


gja.agtersloot@hetnet.nl
010 - 420 96 93

 

Diaconaal/Pastoraal bezoekwerk:

Maandelijks worden de gemeenteleden die niet meer of nog slechts af en toe naar de kerk kunnen komen, thuis bezocht. Dit wordt gecoördineerd door de diaconie. Naast de diakenen zijn vaste bezoekers:

Otto Buitendijk, Mariette Doolaard, Lea Pinas-Harper, Inge Koppelaar, Jan Ruissen, Ab van der Torre, Anette Weeda en Ellen Zuidema.


Contactpersonen: Gonny Boot en Marijke van der Wenden. e-mail: diakonie.pkn.7kamp@gmail.com


Kerkenraad

De Ontmoetingskerk is één van de zes wijken van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand
De PG Rotterdam-Noordrand heeft een Algemene Kerkenraad (AK), een College van Kerkrentmeesters (CvK) en een College van Diakenen (CvD). Vertegenwoordigers van de wijken bemensen de AK en Colleges.
De wijk Ontmoetingskerk Zevenkamp heeft een wijkkerkenraad bestaande uit een Grote Wijkkerkenraad Zevenkamp (GWZ) (alle ambtsdragers) en een Kleine Wijkkerkenraad Zevenkamp (KWZ) (een aantal ambtsdragers), het dagelijks bestuur.
Naast de wijkkerkenraad zijn er een wijkraad van kerkrentmeesters en een wijkraad van Diakenen en een aantal werkgroepen.