Kerkdiensten:

 

Iedere zondagmorgen en op bijzondere feestdagen komen we samen in de Ontmoetingskerk te Rotterdam Zevenkamp.

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven.
De kerkdiensten staan open voor iedereen en duren meestal ongeveer een uur.


De diensten zijn bijzonder geschikt om kennis te maken met de kerk. Er is veel aandacht voor ontmoeting. 


Er wordt uit de Bijbel voorgelezen en er is een overdenking. Ook is er een muzikaal intermezzo, er wordt gebeden en er worden liederen gezongen die met een beamer worden geprojecteerd op een scherm. Het staat iedereen vrij wel of niet mee te bidden en/of mee te zingen.


Er staat meestal bij de deur iemand van ons welkomstteam om je de weg te wijzen en eventuele vragen te beantwoorden.
De toegang is vrij. Er wordt tijdens de kerkdiensten wel gecollecteerd voor het werk van de kerk en voor goede doelen.


Elke week gaan er bloemen ter bemoediging en als groet van de gemeente naar iemand uit de gemeente of uit de wijk.

Na afloop van de kerkdiensten drinken we in de kerk samen een kopje koffie of thee.

Vervoersdienst

De diaconie regelt het vervoer voor de samenkomsten op zondag en doordeweekse bijzondere diensten. Iedereen die niet in staat is zelf naar de kerk te komen in verband met ziekte of ouderdom, kan een beroep doen op deze dienst. Door gemeenteleden wordt vrijwillig gereden van en naar de diensten.

Wilt u hier gebruik van maken of wilt u zich aanmelden om te rijden?
Voor meer informatie over vervoer van en naar een kerkdienst kunt u contact opnemen met:

Aad Gille tel. 06 - 36 09 04 17


Kerkdienstgemist

De kerkdiensten van Ontmoetingskerk Zevenkamp worden opgenomen en live uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. De laatste drie opnames kunnen daar worden teruggekeken. 


Klik hier om naar kerkdienstgemist.nl te gaan of klik op deze button:

Link naar Kerkdienstgemist.nl


Op deze manier kunnen mensen, die zelf niet in staat zijn (bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom) de kerkdienst bij te wonen, toch de dienst volgen en de preek luisteren. 


Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u plaats nemen aan de tafels aan de rechterkant van de kerkzaal, naast de piano/het orgel en de techniek tafel. Deze tafels worden buiten het opnamegebied gehouden.


Kindernevendienst

Voor kinderen van de basisschool groepen 1 tot en met 8 (4-12 jaar) kan er zondagochtend kindernevendienst zijn (alleen na aanmelding). Op zondag maken de kinderen het begin en het einde van de eredienst mee en vertrekken rondom de preek voor een klein halfuurtje naar hun eigen dienst. In de kindernevendienst wordt een verhaal gelezen volgens de methode “Kind op Zondag”. Daarna wordt na aanleiding van het verhaal een verwerking gemaakt. Dat kan variëren van iets knutselen tot een gesprek of een spel.
Zijn er kinderen die mee willen doen met de kindernevendienst? Bel of app dan met Marieke de Koning 06 - 33 09 24 07.

Tienernevendienst

Voor alle tieners (vanaf de brugklas) kan er Tienernevendienst zijn (alleen na aanmelding).  Op zondagochtend - tijdens de kerkdienst - komen de tieners bij elkaar in hun eigen ruimte. Zo is er volop plek voor gesprek over wat je belangrijk in het leven vindt. Over wat je gelooft, en over wat er om je heen gebeurt. 

Zijn er tieners die mee willen doen met de tienernevendienst? Bel of app dan met Jils Amesz  06 - 39 13 93 91.